ระบบจองห้องประชุม ออนไลน์เขตสุขภาพที่ 10 : ห้องประชุมทั้งหมด

สถานะการใช้ห้องประชุม

ลำดับ
วันที่ประชุม
รายละเอียดการประชุม
เวลา
ห้องประชุม
ผู้ประสานงาน
1
2024-02-21ประชุมติดตามงบ PPA
ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567จำนวน : 20 คน
ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 ผู้ประสานงาน : สิวาไล
2
2024-02-22ประชุมคณะปฏิบัติการ Sky doctor เขต 10
ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567จำนวน : 10 คน
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 ผู้ประสานงาน : นางสุนทรีย์ พันธุ์คำ
3
2024-02-22ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการ
ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567จำนวน : 10 คน
ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 ผู้ประสานงาน : สิวาไล
4
2024-02-22ประชุมคณะทำงานการบริหารตำแหน่งว่างและการบรรจุบุคลากร (HRM)
ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567จำนวน : 30 คน
ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 ผู้ประสานงาน : จุฑารัตน์
5
2024-02-23ประชุมย้ายหมุนเวียนแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ปี 2567
ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567จำนวน : 5 คน
ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 3 ผู้ประสานงาน : ชุติมา
6
2024-02-28ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาหัวใจ เขตสุขภาพที่ 10 ครั้งที่ 1/ 2567
ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567จำนวน : 5 คน
ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 ผู้ประสานงาน : นางสาวสุกานดา สีลาพัฒน์
7
2024-03-01ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสถานบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตามนโยบาย EMS (Environment, Modernization and Smart Service) เขตสุขภาพที่ ๑๐
ในวันที่ 1 มีนาคม 2567จำนวน : 20 คน
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 ผู้ประสานงาน : นางสาวอัจฉราภรณ์ ยะฮาด