เอกสาร/ประชุม EOC (COVID-19)

ประชุมครั้งที่ / วันที่สไลด์/เอกสารการประชุมรายงานการประชุม
Link : รวมไฟล์การประชุม และสรุปการประชุม ในทุกๆ ครั้ง
ครั้งที่ 39/2564 : วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น.
Conference โดย สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10
ครั้งที่ 38/2564 : วันที่ 4 มิถุนายน 2564
Conference โดย สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10
ครั้งที่ 37/2564 : วันที่ 2 มิถุนายน 2564
Conference โดย สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10
ครั้งที่ 36/2564 : วันที่ 31 พฤษภาคม 2564
Conference โดย สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10
ครั้งที่ 35/2564 : วันที่ 28 พฤษภาคม 2564
Conference โดย สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10
ครั้งที่ 34/2564 : วันที่ 26 พฤษภาคม 2564
Conference โดย สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10
ครั้งที่ 33/2564 : วันที่ 24 พฤษภาคม 2564
Conference โดย สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10
ครั้งที่ 32/2564 : วันที่ 21 พฤษภาคม 2564
Conference โดย สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10
ครั้งที่ 31/2564 : วันที่ 19 พฤษภาคม 2564
Conference โดย สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10
ครั้งที่ 30/2564 : วันที่ 17 พฤษภาคม 2564
Conference โดย สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10
ครั้งที่ 29/2564 : วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น.
Conference โดย สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10
ครั้งที่ 28/2564 : วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น.
Conference โดย สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10
ครั้งที่ 27/2564 : วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น.
Conference โดย สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10
ครั้งที่ 26/2564 : วันที่ 8 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น.
Conference โดย สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10
ครั้งที่ 25/2564 : วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น.
Conference โดย สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10
ครั้งที่ 24/2564 : วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น.
Conference โดย สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10
ครั้งที่ 23/2564 : วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น.
Conference โดย สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10
ครั้งที่ 22/2564 : วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น.
Conference โดย สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10
ครั้งที่ 21/2564 : วันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.
Conference โดย สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10
ครั้งที่ 20/2564 : วันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.
Conference โดย สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10
ครั้งที่ 19/2564 : วันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.
Conference โดย สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10
ครั้งที่ 18/2564 : วันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.
Conference โดย สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10
ครั้งที่ 17/2564 : วันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.
Conference โดย สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10
รั้งที่ 16/2564 : วันที่ 25 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.
Conference โดย สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10
ครั้งที่ 15/2564 : วันที่ 24 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.
Conference โดย สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10
ครั้งที่ 14/2564 : วันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 14.30 น.
Conference โดย ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10
ครั้งที่ 13/2564 : วันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.
Conference โดย สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10
ครั้งที่ 12/2564 : วันที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.
Conference โดย ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10
ครั้งที่ 11/2564 : วันที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น.
Conference ในที่ประชุม คปสข.ที่ 10
ครั้งที่ 10/2564 : วันที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.
Conference โดย สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10
ครั้งที่ 9/2564 : วันที่ 18 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.
Conference โดย ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10
ครั้งที่ 8/2564 : วันที่ 17 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.
Conference โดย สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10
ครั้งที่ 7/2564 : วันที่ 16 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.
Conference โดย สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10
ครั้งที่ 6/2564 : วันที่ 15 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.
Conference โดย สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10
ครั้งที่ 5/2564 : วันที่ 14 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น.
Conference โดย สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10
ครั้งที่ 4/2564 : วันที่ 12 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.
Conference โดย ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10
ครั้งที่ 3/2564 : วันที่ 18 มีนาคม 2564
Conference โดย ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10
ครั้งที่ 2/2564 : วันที่ 19 มกราคม 2564
Conference โดย ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10
ครั้งที่ 1/2564 : วันที่ 5 มกราคม 2564
Conference โดย ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10
ประชุมครั้งที่ / วันที่หนังสือเชิญประชุมสไลด์/เอกสารการประชุมรายงานการประชุม
ครั้งที่ 5/2563 : วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น.
(แผน New normal)
Conference โดย ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10
ครั้งที่ 4/2563 : วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น.
Conference โดย ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10
ครั้งที่ 3/2563 : วันที่ 9 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น.
Conference โดย ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10
ครั้งที่ 2/2563 : วันที่ 2 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น.
Conference โดย ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10
ครั้งที่ 1/2563 : วันที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น.
Conference โดย ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10