ผู้บริหารระดับสูง

[20 ต.ค. 65] รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และทีมศูนย์วิชาการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สถานการณ์น้ำท่วม อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

[20 ต.ค. 65] รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และทีมศูนย์วิชาการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สถานการณ์น้ำท่วม อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

[20 ต.ค. 65] องคมนตรีและคณะฯ ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดศรีสะเกษ

[20 ต.ค. 65] องคมนตรีและคณะฯ ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดศรีสะเกษ

[16 ต.ค. 65]  นพ.ทวีศิลป์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขตรวจเยี่ยมติดตามสถานการณ์อุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี

[16 ต.ค. 65] นพ.ทวีศิลป์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขตรวจเยี่ยมติดตามสถานการณ์อุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี