ข่าวสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

[28 ธ.ค. 65]  ชมรมจริยธรรม สสจ.อำนาจเจริญ ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโคจากโรงฆ่าสัตว์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าภัชรกิติยาภาฯ

[28 ธ.ค. 65] ชมรมจริยธรรม สสจ.อำนาจเจริญ ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโคจากโรงฆ่าสัตว์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าภัชรกิติยาภาฯ

[26 ธ.ค. 65]  เขตสุขภาพที่ 10 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพระบบสุขภาพปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 10  ครั้งที่ 1/2566

[26 ธ.ค. 65] เขตสุขภาพที่ 10 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพระบบสุขภาพปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 10 ครั้งที่ 1/2566

[2 ธ.ค. 65]  เขตสุขภาพที่ 10  ประชุมนคณะกรรมการพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรค และระบบสุขภาพปฐมภูมิ CPPO ครั้งที่ 1 / 2566

[2 ธ.ค. 65] เขตสุขภาพที่ 10 ประชุมนคณะกรรมการพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรค และระบบสุขภาพปฐมภูมิ CPPO ครั้งที่ 1 / 2566

[1 ธ.ค. 65]  เขตสุขภาพที่ 10  ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการถ่ายโอนภารกิจ สอน./รพ.สต. ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด

[1 ธ.ค. 65] เขตสุขภาพที่ 10 ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการถ่ายโอนภารกิจ สอน./รพ.สต. ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด

[26 ก.ย. 65]  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 ได้มาพบปะคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 พร้อมมอบของที่ระลึก ในโอกาสที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2565

[26 ก.ย. 65] ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 ได้มาพบปะคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 พร้อมมอบของที่ระลึก ในโอกาสที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2565