ข่าวรอบรั้วเขตสุขภาพที่ 10

[9-10 เม.ย. 67] เขตสุขภาพที่ 10 จัดประชุมเพิ่มศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน ในโครงการประชุมบูรณาการผู้สูงอายุ 3 กลุ่มโรค Thai Elder Risk ระยะที่ 2

[9-10 เม.ย. 67] เขตสุขภาพที่ 10 จัดประชุมเพิ่มศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน ในโครงการประชุมบูรณาการผู้สูงอายุ 3 กลุ่มโรค Thai Elder Risk ระยะที่ 2

[3 เม.ย. 67] เขตสุขภาพที่ 10 ซ้อมแผนปฏิบัติการเสมือนจริงลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศจากเหตุทุ่นระเบิดในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ เขตสุขภาพที่ 10 (Sky Doctor) ซึ่งใช้เฮลิคอปเตอร์นำทีมแพทย์ไปรับตัวผู้ป่วยในพื้นที่ อ.ช่องสะงำ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

[3 เม.ย. 67] เขตสุขภาพที่ 10 ซ้อมแผนปฏิบัติการเสมือนจริงลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศจากเหตุทุ่นระเบิดในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ เขตสุขภาพที่ 10 (Sky Doctor) ซึ่งใช้เฮลิคอปเตอร์นำทีมแพทย์ไปรับตัวผู้ป่วยในพื้นที่ อ.ช่องสะงำ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

[2 เม.ย. 67] เขตสุขภาพที่ 10 ร่วมกับสถานบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ จัดโครงการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อรองรับการลำเลียงผู้ป่วย ทางอากาศจากเหตุทุ่นระเบิดในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

[2 เม.ย. 67] เขตสุขภาพที่ 10 ร่วมกับสถานบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ จัดโครงการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อรองรับการลำเลียงผู้ป่วย ทางอากาศจากเหตุทุ่นระเบิดในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

[28 มี.ค. 67] สำนักงานเขตที่ 10 ต้อนรับสาธารณสุขนิเทศก์ และผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ พร้อมร่วมกิจกรรมปิ่นโตสุขใจกับคณะเจ้าหน้าที่

[28 มี.ค. 67] สำนักงานเขตที่ 10 ต้อนรับสาธารณสุขนิเทศก์ และผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ พร้อมร่วมกิจกรรมปิ่นโตสุขใจกับคณะเจ้าหน้าที่

[28 มี.ค. 67] เขตสุขภาพที่ 10 ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน สาธารณสุขชายแดน เขต 10 ปี 2567

[28 มี.ค. 67] เขตสุขภาพที่ 10 ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน สาธารณสุขชายแดน เขต 10 ปี 2567

[23 ก.พ. 67] ปฏิบัติการฉุกเฉินแพทย์ทางอากาศเขตสุขภาพที่ 10 การลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินด้วยอากาศยานจากโรงพยาบาลน้ำยืน ส่งต่อ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

[23 ก.พ. 67] ปฏิบัติการฉุกเฉินแพทย์ทางอากาศเขตสุขภาพที่ 10 การลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินด้วยอากาศยานจากโรงพยาบาลน้ำยืน ส่งต่อ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

[22 ก.พ. 67] “เขตสุขภาพที่ 10 ร่วมกับ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และกองบิน 21 พร้อมภาคีเครือข่ายประชุมคณะทำงานปฏิบัติการฉุกเฉินเฉพาะการลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศ (Sky doctor)

[22 ก.พ. 67] “เขตสุขภาพที่ 10 ร่วมกับ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และกองบิน 21 พร้อมภาคีเครือข่ายประชุมคณะทำงานปฏิบัติการฉุกเฉินเฉพาะการลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศ (Sky doctor)

[14 ก.พ. 67] สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธรจัดกิจกรรม มหกรรมรวมพลคนสาธารณสุข รักษ์สุขภาพ

[14 ก.พ. 67] สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธรจัดกิจกรรม มหกรรมรวมพลคนสาธารณสุข รักษ์สุขภาพ

[6 ก.พ. 67] นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานเปิดการประชุม Palliative care/LTC เพื่อเชื่อมโยงศูนย์ชีวภิบาล เชตสุขภาพที่10

[6 ก.พ. 67] นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานเปิดการประชุม Palliative care/LTC เพื่อเชื่อมโยงศูนย์ชีวภิบาล เชตสุขภาพที่10

[26 ม.ค. 67] นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานการประชุมโครงการยกระดับงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น

[26 ม.ค. 67] นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานการประชุมโครงการยกระดับงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น