ข่าวผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 10

[26 ตค. 66] ผู้ตรวจราชการฯ เขตสุขภาพที่ 10 ป็นประธานเปิดงานมหกรรมส่งเสริมสุขภาพ “การขับเคลื่อนโครงการ แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ เขตสุขภาพที่ 10”

[26 ตค. 66] ผู้ตรวจราชการฯ เขตสุขภาพที่ 10 ป็นประธานเปิดงานมหกรรมส่งเสริมสุขภาพ “การขับเคลื่อนโครงการ แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ เขตสุขภาพที่ 10”

[26 ตค. 66] ผู้ตรวจราชการฯ เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานในพิธีมอบแว่นตา “เด็กเขต 10 สายตาดี มีศักยภาพในการเรียนรู้”

[26 ตค. 66] ผู้ตรวจราชการฯ เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานในพิธีมอบแว่นตา “เด็กเขต 10 สายตาดี มีศักยภาพในการเรียนรู้”

[26 ตค. 66] ผู้ตรวจราชการฯ เขตสุขภาพที่ 10 ประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพ ครั้งที่ 10 / พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 1 / ปีงบประมาณ 2567)

[26 ตค. 66] ผู้ตรวจราชการฯ เขตสุขภาพที่ 10 ประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพ ครั้งที่ 10 / พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 1 / ปีงบประมาณ 2567)

[12 ตค. 66] ผู้ตรวจราชการฯ เขตสุขภาพที่ 10 ประชุมติดตามการขับเคลื่อนตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2567

[12 ตค. 66] ผู้ตรวจราชการฯ เขตสุขภาพที่ 10 ประชุมติดตามการขับเคลื่อนตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2567

[29 กย. 66] ผู้ตรวจราชการฯ เขตสุขภาพที่ 10 ร่วมตรวจเยี่ยมติดตาม การดำเนินงานสืบสานและต่อยอดพระราชปณิธานกับประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ฯ

[29 กย. 66] ผู้ตรวจราชการฯ เขตสุขภาพที่ 10 ร่วมตรวจเยี่ยมติดตาม การดำเนินงานสืบสานและต่อยอดพระราชปณิธานกับประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ฯ

[26 ก.ย. 66] เขตสุขภาพที่ 10 จัดประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพ ครั้งที่ 9/2566 (ครั้งที่ 11 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)

[26 ก.ย. 66] เขตสุขภาพที่ 10 จัดประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพ ครั้งที่ 9/2566 (ครั้งที่ 11 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)

[26 ก.ย. 66] “เขตสุขภาพที่ 10 รับมอบเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ จำนวน 10 เครื่อง” สนับสนุนโดย สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

[26 ก.ย. 66] “เขตสุขภาพที่ 10 รับมอบเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ จำนวน 10 เครื่อง” สนับสนุนโดย สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล