เอกสารการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพ (คปสข.)

ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 10

ประชุมครั้งที่/วันที่หนังสือเชิญประชุมสไลด์/เอกสารการประชุมรายงานการประชุม
ครั้งที่ 5/2565 (ครั้งที่ 10 ปีงบประมาณ 2565) : วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00-16.30 น.
ณ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี และระบบ Cisco WebEx Meetings
ครั้งที่ 4/2565 (ครั้งที่ 9 ปีงบประมาณ 2565) : วันที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 13.00-16.30 น.
ณ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี และระบบ Cisco WebEx Meetings
ครั้งที่ 3/2565 (ครั้งที่ 8 ปีงบประมาณ 2565) : วันที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 13.00-16.30 น.
ณ โรงพยาบาลมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร และระบบ Cisco WebEx Meetings
ครั้งที่ 2/2565 (ครั้งที่ 7 ปีงบประมาณ 2565) : วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00-16.30 น.
ณ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี และระบบ Cisco WebEx Meetings
ครั้งที่ 1/2565 (ครั้งที่ 6 ปีงบประมาณ 2565) : วันที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 13.00-16.30 น.
ณ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี และระบบ Cisco WebEx Meetings
ประชุมครั้งที่ / วันที่หนังสือเชิญประชุมสไลด์/
เอกสารการประชุม
รายงานการ
ประชุม
ครั้งที่ 14/2564 (ครั้งที่ 5 ปีงบประมาณ 2565) : วันที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00-16.30 น.
ระบบ Google meets
ครั้งที่ 13/2564 (ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ 2565) : วันที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00-16.30 น.
ณ โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ และระบบ Google meets
ครั้งที่ 12/2564 (ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2565) : วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ รพ.อำนาจเจริญ และผ่านระบบ Zoom meetings (โดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล)
ครั้งที่ 11/2564 (ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2565) : วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น.
ผ่านระบบ Cisco WebEx Conference
ครั้งที่ 10/2564 (ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2565) : วันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น.
ผ่านระบบ Cisco WebEx Conference
ครั้งที่ 9/2564 (ครั้งที่ 12 ปีงบประมาณ 2564) : วันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น.
ผ่านระบบ Cisco WebEx Conference
ครั้งที่ 8/2564 (ครั้งที่ 11 ปีงบประมาณ 2564) : วันที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น.
ผ่านระบบ Cisco WebEx Conference
ครั้งที่ 7/2564 (ครั้งที่ 10 ปีงบประมาณ 2564) : วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น.
ผ่านระบบ Cisco WebEx Conference
ครั้งที่ 6/2564 (ครั้งที่ 9 ปีงบประมาณ 2564) : วันที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น.
ผ่านระบบ Cisco WebEx Conference
ครั้งที่ 5/2564 (ครั้งที่ 8 ปีงบประมาณ 2564) : วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น.
ผ่านระบบ Cisco WebEx Conference
ครั้งที่ 4/2564 (ครั้งที่ 7 ปีงบประมาณ 2564) : วันที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น.
ผ่านระบบ Cisco WebEx Conference
ครั้งที่ 3/2564 (ครั้งที่ 6 ปีงบประมาณ 2564) : วันที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ครั้งที่ 2/2564 (ครั้งที่ 5 ปีงบประมาณ 2564) : วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ครั้งที่ 1/2564 (ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ 2564) : วันที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น.
ผ่านระบบ WebEx Conference

ประชุมครั้งที่ / วันที่หนังสือเชิญประชุมสไลด์/เอกสารการประชุมรายงานการประชุม
ครั้งที่ 9/2563 (ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2564) : วันที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ครั้งที่ 8/2563 (ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2564) : วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ครั้งที่ 7/2563 (ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2564) : วันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ครั้งที่ 6/2563 : วันที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมศรีลำดวน 2 รร.ศรีลำดวน จ.ศรีสะเกษ
ครั้งที่ 5/2563 : วันที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ครั้งที่ 4/2563 : วันที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น.
ประชุมผ่านระบบ Cisco WebEx Conference
ครั้งที่ 3/2563 : วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น.
ประชุมผ่านระบบ Cisco WebEx Conference
ครั้งที่ 2/2563 : วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารผู้ป่วยใน 9 ชั้น โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ จังหวัดอุบลราชธานี
ครั้งที่ 1/2563 : วันที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

ประชุมครั้งที่ / วันที่หนังสือเชิญประชุมสไลด์/เอกสารการประชุมรายงานการประชุม
ครั้งที่ 8/2562 : วันที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุม Falcon 2 โรงแรมกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ครั้งที่ 7/2562 : วันที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารผู้ป่วยใน 9 ชั้น โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ จังหวัดอุบลราชธานี
ครั้งที่ 6/2562 : วันที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารผู้ป่วยใน 9 ชั้น โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ จังหวัดอุบลราชธานี
ครั้งที่ 5/2562 : วันที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุมวนารมย์ โรงแรมกิจตรงวิลล์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
ครั้งที่ 4/2562 : วันที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารผู้ป่วยใน 9 ชั้น โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ จังหวัดอุบลราชธานี
ครั้งที่ 3/2562 : วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 1 ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
ครั้งที่ 2/2562 : วันที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารผู้ป่วยใน 9 ชั้น โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ จังหวัดอุบลราชธานี
ครั้งที่ 1/2562 : วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารผู้ป่วยใน 9 ชั้น โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ จังหวัดอุบลราชธานี

ประชุมครั้งที่ / วันที่หนังสือเชิญประชุมสไลด์/เอกสารการประชุมรายงานการประชุม
ครั้งที่ 11/2561 : วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารผู้ป่วยใน 9 ชั้น โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ จังหวัดอุบลราชธานี