Author: แอดโจ

[28 พ.ย. 66] ขอแสดงความยินดี กับ ทีม สสจ. มุกดาหาร และ รพ. มุกดาหาร ได้เปิด “คลินิก ส่งเสริมการเกิด ระดับ 2”

[28 พ.ย. 66] ขอแสดงความยินดี กับ ทีม สสจ. มุกดาหาร และ รพ. มุกดาหาร ได้เปิด “คลินิก ส่งเสริมการเกิด ระดับ 2”

[30 ก.ย. 66] “ราษฏรสุขใจ พลานามัยแข็งแรง แพทย์พระราชทาน” โดย สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์และแพทย์อาสา ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ โรงพยาบาลยโสธร

[30 ก.ย. 66] “ราษฏรสุขใจ พลานามัยแข็งแรง แพทย์พระราชทาน” โดย สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์และแพทย์อาสา ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ โรงพยาบาลยโสธร

[26 ตค. 66] ผู้ตรวจราชการฯ เขตสุขภาพที่ 10 ป็นประธานเปิดงานมหกรรมส่งเสริมสุขภาพ “การขับเคลื่อนโครงการ แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ เขตสุขภาพที่ 10”

[26 ตค. 66] ผู้ตรวจราชการฯ เขตสุขภาพที่ 10 ป็นประธานเปิดงานมหกรรมส่งเสริมสุขภาพ “การขับเคลื่อนโครงการ แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ เขตสุขภาพที่ 10”

[26 ตค. 66] ผู้ตรวจราชการฯ เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานในพิธีมอบแว่นตา “เด็กเขต 10 สายตาดี มีศักยภาพในการเรียนรู้”

[26 ตค. 66] ผู้ตรวจราชการฯ เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานในพิธีมอบแว่นตา “เด็กเขต 10 สายตาดี มีศักยภาพในการเรียนรู้”

[26 ตค. 66] ผู้ตรวจราชการฯ เขตสุขภาพที่ 10 ประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพ ครั้งที่ 10 / พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 1 / ปีงบประมาณ 2567)

[26 ตค. 66] ผู้ตรวจราชการฯ เขตสุขภาพที่ 10 ประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพ ครั้งที่ 10 / พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 1 / ปีงบประมาณ 2567)

[12 ตค. 66] ผู้ตรวจราชการฯ เขตสุขภาพที่ 10 ประชุมติดตามการขับเคลื่อนตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2567

[12 ตค. 66] ผู้ตรวจราชการฯ เขตสุขภาพที่ 10 ประชุมติดตามการขับเคลื่อนตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2567

[30 ก.ย. 66]  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม ให้การต้อนรับ ท่านสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ ประธาน คณะกรรมาธิการวิสามัญ การพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ วุฒิสภา พร้อมด้วยกรรมาธิการวิสามัญ

[30 ก.ย. 66] โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม ให้การต้อนรับ ท่านสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ ประธาน คณะกรรมาธิการวิสามัญ การพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ วุฒิสภา พร้อมด้วยกรรมาธิการวิสามัญ

[29 กย. 66] ผู้ตรวจราชการฯ เขตสุขภาพที่ 10 ร่วมตรวจเยี่ยมติดตาม การดำเนินงานสืบสานและต่อยอดพระราชปณิธานกับประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ฯ

[29 กย. 66] ผู้ตรวจราชการฯ เขตสุขภาพที่ 10 ร่วมตรวจเยี่ยมติดตาม การดำเนินงานสืบสานและต่อยอดพระราชปณิธานกับประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ฯ

[6 ก.ค. 66] เขตสุขภาพที่ 10 ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 จังหวัดอุบลราชธานี

[6 ก.ค. 66] เขตสุขภาพที่ 10 ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 จังหวัดอุบลราชธานี