[13 ธ.ค. 64] ฉีดวัคซีนโควิด 19 เชิงรุก ณ อ.ดงหลวง จ.มุกดาหารวันที่ 13 ธันวาคม 2564

นางสาวจงกลนี จริยานุวัฒน์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 พร้อมด้วย นพ.ประวิตร ศรีบุญรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร, พญ.อภิรดา ฉิมพาลี รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลดงหลวง,ทีมสาธารณสุขอำเภอดงหลวง และทีมผู้นำหมู่บ้าน อสม. ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนเชิงรุกถึงบ้าน "บริการถึงที่ ฉีดฟรีถึงบ้าน" ให้บริการสำหรับผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัว และผู้ที่ไม่สารถเดินทางไปฉีดวัคซีนนอกบ้านได้ เพื่อลดอัตราการเสียชีวิต ลดการกระจายของเชื้อโควิด 19 และลดความรุนแรงของโรค โดยผลงานฉีดวันนี้ จำนวน 57 ราย ณ บ้านหนองคอง ต.พังแดง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร