[19 พ.ย. 64] ต้อนรับ รมว.สาธารณสุข เยี่ยมชมนิทรรศการผลงานเด่นและนำเสนอผลการดำเนินการงานตามนโยบายวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09:30 น.

เขตสุขภาพที่ 10 โดยนายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 และผู้บริหารในเขตสุขภาพ พร้อมด้วยนายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญและผู้บริหารส่วนราชการในจังหวัดอำนาจเจริญร่วมต้อนรับ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในงานเปิดอาคารห้าผู้ป่วยนอก 5 ชั้น และงานครบรอบ 48 ปี การก่อตั้งโรงพยาบาลอำนาจเจริญ

ในการนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเขตสุขภาพที่ 10 ได้นำ พณฯ ท่านรองนายกรัฐมนตรีและคณะ เยี่ยมชมนิทรรศการผลงานเด่นด้านสาธารณสุข ในเขตสุขภาพที่ 10 และนำเสนอข้อมูลทั่วไป รูปแบบการบริหารจัดการในเขตสุขภาพ ผลการดำเนินงานของเขตสุขภาพในปีงบประมาณที่ผ่านมา และแนวทางการดำเนินงานงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2565 พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะ เพื่อนำมาพัฒนางานในเขตสุขภาพ ต่อไป