[14 พ.ย. 64] วัคซีนโควิด 19 อยู่ในตัว ดีกว่าอยู่ในตู้แช่วัคซีน14 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.00 น.

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 พร้อมด้วย นายแพทย์ดนัย ธีวันดา สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10 และคณะ

เยี่ยมหน่วยฉีดวัคซีนโควิด 19 ณ หอประชุม อำเภอพิบูลมังสาหาร ซึ่งที่ผู้มารับบริการประมาณ 300 คน
พร้อมนี้ได้เน้นย้ำประโยชน์ของการได้รับวัคซีน

ขอบคุณท่านนายอำเภอพิบูลมังสาหาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอ คณะผู้บริหาร และให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข อสม ประชาชน /คณะทำงาน อำเภอพิบูลมังสาหารทุกท่าน ที่น่วมกันดำเนินการฉีดวัคซีนในครั้งนี้