[4 ต.ค. 64] ” ผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 10 ร่วมพิธีเปิดการประชุมการปฏิรูปเขตสุขภาพนำร่อง เขตสุขภาพที่ 9 (Kick off) “วันที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 08.15 น.

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 10 พร้อมด้วย นางสาวจงกลนี จริยานุวัฒน์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ร่วมพิธี (Kick Off) สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม เขตสุขภาพที่ 10 และเยี่ยมจุดให้บริการวัคซีนป้องกันโควิด-19 แก่เด็กนักเรียน เวลา 08.15 น.ได้รับเกียรติจากนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานลั่นกระดิ่งเพื่อเปิดงาน kick off ณ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ