[24 ก.ย. 64] เขตสุขภาพที่ 10 ระดมพลังฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้ประชาชน ในวันมหิดลเขตสุขภาพที่ 10 ร่วมรณรงค์ฉีดวัคซีน ป้องกันโรคโควิด 19 ถวายเป็นพระราชกุศล 1 ล้านโด้ส ทั่วไทย เนื่องในวันมหิดล 24 กันยายน

24 กันยายน 2564

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวง พร้อมผู้บริหารร่วมตรวจเยี่ยมจุด ฉีดวัคซีน ป้องกันโรคโควิด 19 เพื่อ ถวายเป็นพระราชกุศล 1 ล้านโด้ส ทั่วไทย เนื่องในวันมหิดล 24 กันยายนเป้าหมาย เขตสุขภาพที่ 10 ทั้ง 5 จังหวัด จำนวน 1 แสนโด้ส 1. จุดฉีดวัคซีนวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี 2. จุดฉีดวัคซีนรพ. สต.หนองไข่นกอำเภอม่วงสามสิบ 3. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอม่วงสามสิบ เป้าหมาย เพื่อควบคุมการระบาดของโรคและปกป้องคุ้มครองชีวิตคนไทยทุกคนให้ปลอดภัย