[8 ก.ย. 64] ผตร.ทวีศิลป์ ตรวจเยี่ยมระบบการดูแล รักษา ผู้ป่วยจิตเวช COVID-19

วันที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น.

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10 พร้อมด้วย นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์นายแพทย์ พิทักษ์พงษ์ จันทร์แดง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ตรวจเยี่ยมรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงาน การดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่ติดเชื้อโควิด19 ร่วมประชุมหารือแนวทางการรับรักษา และส่งต่อผู้ป่วย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชนในเขตสุขภาพที่ 10 โดยมีนายแพทย์ประภาส อุครานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ และคณะให้การต้อนรับนำเสนอข้อมูล