[8 ก.ย. 64] ผตร.ทวีศิลป์ ร่วมประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 9/2594

วันที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น.
ประชุมผ่านระบบ Online

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ร่วมประชุมผู้บริหารระดับสูง กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 9/2564 โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน

และเวลา 13.00 น. ประชุมคณะกรรมการบริหาร สสส. ผ่านระบบ Confetence WebEx ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10