[2-3 ก.ย. 64] แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ เทศบาลเมืองวารินชำราบ

วันที่ 2 กันยายน 2564 13.30 น. นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10 พร้อมด้วย นางไฉไล ช่างดำ รองผู้อำนวย ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี นายประวิทย์ สืบศรี รองผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 อุบลราชธานี และคณะเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานบริหารจัดการระบบมูลฝอยติดเชื้อ เพื่อป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยมีนายจีระชัย ไกรกังวาล นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ พร้อมคณะ เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูล