[19 ส.ค. 64] หมอทวีศิลป์ ลงพื้นที่โรงงาน และโรงพยาบาลสนาม ติดตาม COVID-19

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10 พร้อมด้วย นพ.สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย
นพ.ดนัย เจียรกูล ผอ.สคร.10
นพ.ปกรณ์ ตุงคเสรีรักษ์ ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 10
ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในการปฎิบัติงานป้องกันควบคุมโรค COVID-19
จุดที่ 1 ณ โรงงานเชือดไก่ CPF
จุดที่ 2 โรงพยาบาลสนาม 1 โรงเรียนเบญจลักษ์ พิทยา
จุดที่ 3 โรงพยาบาลสนาม 2 อาคารห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเบญจลักษ์
จุดที่ 4 cohort ward จุดฉีดวัคซีน โรงพยาบาลเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้รับการต้อนรับนำเสนอข้อมูล จาก นพ.ทนง วีระแสงพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ นายอำเภอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเบญจลักษ์และคณะเจ้าหน้าที่