[20 ส.ค. 64] ผช.ผตร. ติดตามการฉีดวัคซีน COVID-19 ณ รพ.สต.คำไผ่ จ.ยโสธร

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 มอบหมายให้ นางสาวจงกลนี จริยานุวัฒน์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้มารับบริการและผู้ปฏิบัติงานในการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 โดยทาง รพ.สต.คำไผ่ จะให้บริการฉีดวัคซีน ทุกวันพุธ วันพฤหัสบดี และวันศุกร์ ซึ่งจะเน้นฉีดวัคซีนฯ ในกลุ่มเป้าหมาย 608 (ผู้สูงอายุ, ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค และหญิงตั้งครรภ์) และมีการฉีดวัคซีนแบบเชิงรุก ให้บริการถึงบ้าน ในกลุ่มเป้าหมาย ณ รพ.สต.คำไผ่ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร