[10 ส.ค. 2564] ประชุมบุคลากรสำนักงานประจำเดือน

[10 ส.ค. 2564] ประชุมบุคลากรสำนักงานประจำเดือนสิงหาคม 2564

นายแพทย์สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 มอบหมายให้
นายกิตติพศ ดำบรรพ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ / ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 ดำเนินการประชุมบุคลากรสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

โดยที่ประชุมร่วมอวยพรวันเกิด ให้กับบุคลากรที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือน ก.ค. – ส.ค. 2564
แสดงความยินดีกับ นายธัชพล มั่งกูล เนื่องในโอกาสที่ครอบครัวมีสมาชิกใหม่
การติดตามการลงปฏิทินปฏิบัติงาน และการติดตามงานของแต่ละกลุ่มงาน ประกอบด้วย กลุ่มงาน CPIO, CSO, CHRO, CFO และอำนวยการ