[2 ส.ค. 64] สาส์นจาก หมอทวีศิลป์ ผตร. เขตสุขภาพที่ 10 ให้ทุกอำเภอ จัดตั้งทีมปฏิบัติการเชิงรุก (CCR Team)

สาส์นจาก หมอทวีศิลป์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10 ให้ทุกอำเภอ จัดตั้งทีมปฏิบัติการเชิงรุก Comprehensive COVID-19 Response Team (CCR Team) ในเขตสุขภาพที่ 10 ให้ทุกอำเภอดำเนินการทันที และขอสื่อสารไปยังทุกภาคส่วน เพื่อบูรณาการทุกส่วนราชการและภาคีเครือข่ายภาคประชาชน เน้นประสาน การทำงานร่วมกันดูแลอย่างเบ็ดเสร็จ ของประชาชนในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 10 ตามข้อสั่งการในการประชุมติดตามสถานการณ์ COVID-19 เขตสุขภาพที่ 10 ร่วมกับ สสอ. เขตสุขภาพที่ 10 ทุกแห่ง ประเด็นการบริหารจัดการทีม CCRT และการตรวจคัดกรองเชิงรุกโดยใช้ชุด ATK วันจันทร์ ที่ 2 สิงหาคม 2564 ผ่านระบบ zoom