[25 ก.ค. 64] หลากหลายความร่วมมือ รับพี่น้อง กลับจังหวัดอำนาจเจริญ

หลากหลายความร่วมมือ รับพี่น้อง กลับจังหวัดอำนาจเจริญ

วันที่ 25 กรกฏาคม 2564

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลอำนาจเจริญและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ในการเตรียมความพร้อมรับ ญาติพี่น้อง ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงหรือป่วยโรค covid-19 กลุ่มสีเขียว เดินทางกลับสู่ภูมิลำเนา นอกเหนือจากโรงพยาบาล หลายแห่ง โดยนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือทุกภาคส่วน โดยได้ตรวจเยี่ยมดังนี้1. รพ.สนาม อาคารอเนกประสงค์ สนามกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ 80 เตียง ใช้ไป 30 เตียง2. ศูนย์พักคอย ( CI : community isolation) โรงแรมเพ็ญพิศ อำเภอเมือง โดยความร่วมมือของ นายก อบจ. อำนาจเจริญ และนายกเทศมนตรีเมืองอำนาจเจริญ 3. รพ.สนามอำเภอลืออำนาจ โชว์รูมรถซูซูกิ เลิศวิจิตร ออโต้เซลล์ สาขาลืออำนาจ 20 เตียง 4. ศูนย์พักคอย โรงแรมตะวันรีสอร์ท อำเภอลืออำนาจ มีผู้เข้าพัก 12 เตียงขอขอบคุณและเป็นกำลังใจให้ทุกๆท่าน

รูปภาพกิจกรรม