[25 ก.ค. 64] จากกองร้อยทหาร สู่ โรงพยาบาลสนาม แห่งที่ 2

จากกองร้อยทหาร สู่ โรงพยาบาลสนาม แห่งที่ 2

จังหวัดยโสธรด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ทวีความรุนแรงมาก ผู้ป่วยล้นโรงพยาบาล คณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดยโสธร จึงพัฒนากองร้อยทหาร กรมทหารราบที่ 16 ค่ายบดินทรเดชา อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร เป็นโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2 จำนวน 180 เตียง ขณะนี้รองรับผู้ป่วยได้ 166 เตียง ด้วยความสนับสนุนด้วยดีของ พ.อ.บุญเสริม บุญบำรุง ผบ.ร.16 และเครือข่ายทุกภาคส่วนนพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการฯ เขตสุขภาพที่ 10 ขอบขอบคุณแทนประชาชนชาวยโสธรทุกท่าน@25 กค.64