[23 ก.ค. 64] – “จากเถียงนาสู่ศูนย์พักคอยในชุมชน” ผู้ตรวจราชการฯ นายแพทย์ทวีศิลป์ ตรวจเยี่ยม อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

“จากเถียงนาสู่ศูนย์พักคอยในชุมชน” ผู้ตรวจราชการฯ นายแพทย์ทวีศิลป์ ตรวจเยี่ยม อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

23 กรกฏาคม 2564 เวลา 10.00 น.

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10 พร้อมด้วย นพ. ดนัย เจียรกูล ผอ.สคร.10 , นพ.ปกรณ์ ตุงคเสรีรักษ์ ผอ.ศอน.10 และคณะ นำรถพระราชทาน ชีวนรภัย เพื่อเก็บตัวอย่างส่งตรวจหาเชื้อ โควิด 19 พื้นที่อำเภอบุณฑริก รวมทั้งตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เครือข่ายอำเภอบุณฑริก รับฟังคำกล่าวรายงานและนำเสนอผลงานโดยนายแพทย์ทนง คำศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุณฑริก หลังจากนั้น ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม มาตรกใน การป้องกันควบคุมโรค Covid 19 ชุมชน ต้นแบบเถียงนาโมเดลและศูนย์พักคอยผู้ป่วยในชุมชน Community Isolation (CI)

รูปภาพกิจกรรม