[9 ก.ค. 64] นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน เข้าร่วมการประชุม ศบค. ครั้งที่ 9/2564

“นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน เข้าร่วมการประชุม ศบค. ครั้งที่ 9/2564 “

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10 เข้าร่วม การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า covid-19 (ศบค.) ครั้งที่ 9/2564 โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมวิชิต โพธิปักษ์ โรงพยาบาลศรีสะเกษ