[7 ก.ค. 64] “ผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 10 ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2/2564 จ.ศรีสะเกษ ประเด็น โครงการพระราชดำริ “

“ผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 10 ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2/2564 จ.ศรีสะเกษ ประเด็น โครงการพระราชดำริ “

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น.

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 มอบหมายให้ นางสาวจงกลนี จริยานุวัฒน์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ลงพื้นที่ตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2/2564 เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ, โครงการราชทัณฑ์ ปันสุข, TO BE NUMBER ONE อะไร อะไรก็ดี ที่ ศรีสะเกษ ติดตามการดำเนินงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์

โดยมี นางศรีเรือน ดีพูน นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) นพ.นิมิตร เลิศพัฒนาสุวรรณ รอง ผอ.ภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ รพ.ศรีสะเกษ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ สสจ.ศรีสะเกษ และรพ.ศรีสะเกษ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมนายแพทย์บัณฑิต จึงสมาน สสจ.ศรีสะเกษ