[7 ก.ค. 64] จังหวัดอุบลราชธานี รวมใจส่งนักรบชุดขาว ปฎิบัติการศูนย์แรกรับโควิด 19 อาคารนิมิตบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ กรุงเทพฯ

จังหวัดอุบลราชธานี รวมใจส่งนักรบชุดขาว ปฎิบัติการศูนย์แรกรับโควิด 19 อาคารนิมิตบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ กรุงเทพฯ

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 07.30 น.
นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานพิธีส่งทีมจิตอาสา ไปปฏิบัติงานที่ศูนย์แรกรับผู้ป่วย covid-19 อาคารนิมิตรบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ ประกอบด้วยแพทย์ 1 คนพยาบาล 4 คน พนักงานขับรถ 1 คน ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 7 -15 กรกฎาคม 2564 โดยมีนายแพทย์สุวิทย์
โรจนศักดิ์โสธร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้กล่าวรายงาน ขอส่งกำลังใจให้นักรบชุดขาวทุกทีม ทุกท่าน ให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่ เดินทางโดยสวัสดิภาพ ปลอดภัย