[6 ก.ค. 64] เถียงนาโมเดลเขตสุขภาพที่ 10 ช่วยบุคลากรทางการแพทย์ ดูแลกันเองระหว่างครอบครัว, พี่น้อง, คนในชุมชน

#เถียงนาโมเดลเขตสุขภาพที่ 10#ช่วยบุคลากรทางการแพทย์ได้มาก#ดูแลกันเองระหว่างครอบครัว, พี่น้อง, ระหว่างคนในชุมชน

วันที่ 6 กรกฎาคม 2564เวลา 11.30 น.

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 มอบหมายให้นางสาวจงกลนี จริยานุวั ฒน์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ลงพื้นที่ดู “เถียงนาโมเดล” อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ พบว่า เป็นรูปแบบที่ดีในการดูแลผู้ป่วยโควิด19 โดยแยกตัวผู้ป่วยฯ ไปอยู่เถียงนาห่างจากหมู่บ้านพอสมควร มีจุดส่งอาหารเป็นเวลา ให้ผู้ป่วยมีงานอดิเรกทำโดยให้รดน้ำต้นพริก, ต้นถั่วให้แม่ นอกจากเล่น fb, เล่น Line คลายเครียด#ที่สำคัญช่วยบุคลากรทางการแพทย์ได้สูงมากขอบคุณที่ผู้มีส่วนช่วยคิดโมเดลนี้ #เถียงนาโมเดล