[2 ก.ค. 64] ผู้ตรวจราชการ เตรียมความพร้อมสนองงานในพระราชดำริฯ จ.มุกดาหาร

ผู้ตรวจราชการ เตรียมความพร้อมสนองงานในพระราชดำริฯ จ.มุกดาหาร

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10 , ร้อยเอกนายแพทย์ภูรีวรรธน์ โชคเกิด สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10 พร้อมด้วยนายประวิตร ศรีบุญรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร นายแพทย์ปกรณ์ตุงคะเสรีรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ผู้แทน สคร.10 ร่วมกับคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่โรงเรียน ตชด. ท่าอากาศยาน ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร เพื่อเตรียมพร้อมสนองงานในพระราชดำริฯ เพื่อรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี จะทรงเสด็จไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนมและจังหวัดมุกดาหาร ในระหว่างวันที่ 21-23 กรกฎาคม 2564 (เป็นการส่วนพระองค์)