[2 ก.ค. 64] ผู้บริหารลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนาม จ.มุกดาหาร

ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ COVID-19 อย่างใกล้ชิด

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 มอบหมายให้นางสาวจงกลนี จริยานุวัฒน์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมโรงพยาบาลสนามจังหวัดมุกดาหาร เพื่อรองรับผู้ป่วยโรค COVID-19 ที่เดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยง ณ สนามกีฬาจังหวัดมุกดาหาร โดยได้รับการต้อนรับจากผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร, นพ.ประวิตร ศรีบุญรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร, นพ.พงษ์วิทย์ วัชรกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร, นพ.โสภณ นิลกำแหง รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร และคณะเจ้าหน้าที่จากสสจ., รพ มุกดาหารที่เกี่ยวข้อง