[1 ก.ค. 64] ผู้ตรวจราชการ พร้อมคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่จ.ศรีสะเกษ ติดตามสถานการณ์ COVID-19

ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ COVID-19 อย่างใกล้ชิด

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวง, ร้อยเอกนายแพทย์ภูรีวรรธน์ โชคเกิด สาธารณสุขนิเทศก์, นางสาวจงกลนี จริยนุวัฒน์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10

ลงตรวจเยี่ยมพื้นที่ โรงพยาบาลกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ รับฟังปัญหาในพื้นที่และแนวทางในการแก้ปัญหาในการดูแลผู้ป่วยช่วง COVID-19 พบว่า มีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเมื่อพบโควิดรายใหม่ได้ดีมาก เช่น หากเป็นผู้ใหญ่ที่ช่วยเหลือตัวเองได้ติดเชื้อโควิด19 จะให้ไปอยู่ เถียงนา หรือหากเป็นเด็ก, สตรีที่ติดโควิด19 จะให้รักษาตัวอยู่ในบ้าน (เพื่อความปลอดภัย) ส่วนพ่อแม่หรือผู้ไม่ติดโควิดจะไปอยู่เถียงนาแทน จนเกิด “เถียงนาโมเดล” ในอำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

และช่วงบ่ายตรวจเยี่ยม โรงพยาบาลศรีสะเกษ รับฟังปัญหาจากการบริหารจัดการดูแลผู้ป่วย COVID-19 จากผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ จากที่ผู้ป่วยกลับภูมิลำเนา (เดินทางมาจากกรุงเทพฯ) การจัดการฯ เรื่องเตียงเพิ่ม, การเตรียมความพร้อมของรพ.สนาม ฯลฯ
โดยมีข้อเสนอแนะ

  1. สร้างความเข้าใจกับทุกภาคส่วนในการที่สื่อสารให้มีความเข้าใจร่วมกัน
  2. เตรียมพร้อมเรื่องรพ.สนาม ให้นำเข้าหารือในคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/อำเภอ ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมบริหารจัดการ
  3. ให้แยกผู้ป่วยหนัก-เบา หรือผู้ป่วยตามสี (เขียว เหลือง แดง) เพื่อ Save บุคลากรให้เหมาะสมในการดูแลผู้ป่วยอย่างทั่วถึง
    ขอบคุณผู้บริหารระดับจังหวัด, ผอ.รพช.ทุกแห่งของจังหวัดศรีสะเกษที่ร่วมแรง ร่วมใจบริหารจัดการทุกเรื่องให้ผ่านไปด้วยดี

โดยมี นายแพทย์ทนง วีระแสงพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ นายแพทย์ชลวิทย์หลาวทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ

รูปภาพกิจกรรม