[2 ก.ค. 64] ประชุม EOC ครั้งที่ 51/64 ผ่านระบบ VDO Conference จาก รพ.สต.แก่งนาง จังหวัดมุกดาหาร

.
R

ประชุม EOC ครั้งที่ 51/64 ผ่านระบบ VDO Conference จาก รพ.สต.แก่งนาง จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 13.00 น.
นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10 พร้อมด้วย ร้อยเอก นายแพทย์ภูรีวรรธน์ โชคเกิด สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการประชุม eoc covid-19 ครั้งที่ 51/2564 ผ่านระบบ Video Conference เพื่อ ควบคุมกำกับ ติดตามมาตรการสำคัญในการป้องกันควบคุมโรค covid 19 โดยมี นายประวิตร ศรีบุญรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร นายแพทย์ปกรณ์ ตุงคะเสรีรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี นายแพทย์โสภณนิลกำแหง รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม ถ่ายทอดสัญญาณ ไปทุกจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 10 ณ ห้องประชุม รพ.สต.แก่งนาง ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหาร

รูปภาพกิจกรรม