[10 มิ.ย. 64] ผู้ตรวจราชการฯทวีศิลป์ ร่วมเตรียมความพร้อมสนองงานในพระราชดำริฯ โรงเรียน ตชด.ห้วยฆ้อง จ.อำนาจเจริญ

ผู้ตรวจราชการฯทวีศิลป์ ร่วมเตรียมความพร้อมสนองงานในพระราชดำริฯ โรงเรียน ตชด.ห้วยฆ้อง จ.อำนาจเจริญ

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 15.00 น.

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10 และนายธนูศิลป์ ไชยศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยนายประภาส วีระพล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ และคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่โรงเรียน ตชด.ห้วยฆ้อง ต.ป่าก่อ อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ

เพื่อเตรียมพร้อมสนองงานในพระราชดำริฯ โดยจังหวัดอำนาจเจริญได้รับแจ้งจาก สำนักพระราชวังว่า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี จะทรงติดตามงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ในวันที่ 18 มิถุนายน 2564

ได้ประสานความร่วมมือหน่วยงาน ที่ร่วมสนองงานในพระราชดำริ จัดเตรียมข้อมูล และบุคคลถวายรายงาน ไฟล์ภาพงานนำเสนอ เพื่อประกอบการซักซ้อมถวายรายงานให้ครบถ้วน กระชับ เสมือนการถวายรายงานต่อสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี หลังจากนั้นได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ห้วยฆ้อง

โดยมีนายสมศักดิ์ หอมชื่นสาธารณสุขอำเภอชานุมาน และคณะเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับนำเสนอข้อมูล

รูปภาพกิจกรรม