[7 มิ.ย. 64] Kick Off ฉีดวัคซีน COVID-19 เขตสุขภาพที่ 10

ติดตามการฉีดวัคซีนอย่างใกล้ชิด

เขตสุขภาพที่ 10 ติดตามการฉีดวัคซีน COVID-19 ตามนโยบาย Kick off ฉีดวัคซีน วันที่ 7 มิถุนายน 2564

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวง มอบหมายให้ นางสาวจงกลนี จริยนุวัฒน์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในการให้บริการฉีดวัคซีนสำหรับผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปและผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง ที่จองคิวผ่านแอพพลิเคชั่น “หมอพร้อม.” , แอพลิเคชั่นของแต่ละจังหวัด, เจ้าหน้าที่/อสม./รพ.สต. และโรงพยาบาลใกล้บ้าน

แต่ละจังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ และมุกดาหาร ได้จัดสถานที่ เตรียมพร้อมเจ้าหน้าที่ ไว้คอยให้บริการประชาชน บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก และการอำนวยความสะดวกเป็นไปด้วยความพร้อมในทุก ๆด้าน

รูปภาพกิจกรรม