[24 พ.ค. 64] อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ คลัสเตอร์ที่ท้าทาย

วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 09.00 น.

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 พร้อมด้วย นางสาวจงกลนี จริยานุวัฒน์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 และ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานีผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการปฏิบัติงานและรับฟังผลการดำเนินงานควบคุมป้องกันโรคติดไวรัสโคโรนา 2019 พื้นที่ ตำบลตูม อำเภอศรีรัตนะ ด้วยพบอุบัติการณ์ของโรคในพื้นที่ในรอบ 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา สะสม 66 ราย

โดยมี นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายทนง วีระแสงพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดศรีะเกษ นายอำเภอพร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ นำเสนอข้อมูล มาตรการสำคัญในการป้องกันควบคุมโรค