[21 พ.ค. 64] ผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 10 เยี่ยมโรงพยาบาลสนามแจระแม จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.00 น.

ทีมผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 10 นำโดย ร้อยเอกนายแพทย์ภูรีวรรธน์ โชคเกิด สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10 นางสาวจงกลนี จริยานุวัฒน์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 พร้อมด้วยนายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 และศูนย์วิชาการใน เขตสุขภาพที่ 10 ร่วมเยี่ยมชมและติดตามการดำเนินงานในการรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID19) ที่เข้ารับการรักษาพยาบาล พร้อมทั้งให้กำลังใจคณะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลสนามแจระแม จังหวัดอุบลราชธานี