[16 เม.ย. 64] พิธีสรงน้ำพระเนื่องในวันสงกรานต์ 2564 และประชุมเจ้าหน้าที่

วันที่ 16 เมษายน 2564 เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

นายกิตติพศ ดำบรรพ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ / ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานประกอบพิธีสรงน้ำพระ เนื่องในวันสงกรานต์ ปี 2564 พร้อมประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ประจำเดือนเมษายน 2564 โดยมีหัวหน้ากลุ่มงาน และคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

และมอบชื่อดอกไม้แสดงความยินดี ข้าราชการที่ได้รับการบรรจุ ว่าที่ร้อยตรีหญิงวีนารินทร์ ดอกรักษ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

พร้อมต้อนรับคณะนักศึกษาฝึกงานจาก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จำนวน 5 คน ด้วยความยินดียิ่ง

รูปภาพกิจกรรม