[16 เม.ย. 64] เขตสุขภาพที่ 10 ประชุมติดตามงาน ตามกล่องภารกิจ EOC COVID-19

วันที่ 16 เมษายน 2564

นายแพทย์ทวี​ศิลป์​ วิษณุ​โยธิน​ ผู้​ตรวจราชการ​กระทรวง​สาธารณสุข​เขต​สุขภาพ​ที่​ 10​ มอบหมายให้ ร้อยเอกนายแพทย์ภูรีวรรธน์ โชคเกิด สาธารณสุขนิเทศก์ เขต​สุขภาพ​ที่​ 10​ พร้อมด้วย นางสาวจงกลณี จริยานุวัฒน์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ กระทรวง เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการ เพื่อติดตามข้อสั่งการ ตามกล่องภารกิจ EOC COVID-19 ประเด็นสำคัญคือ ติดตามสถานการณ์โรค การเร่งรัดฉีดวัคซีน และการวางแผนฉีดวัคซีน Sinovac ล้อตที่ื 3 รวมทั้ง ติดตามงานอนามัยสิ่งแวดล้อม การเตรียมวัสดุ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ และ รพ.สนาม
นัดประชุมครั้งต่อ เวลา 10.00 น. ทุกวัน จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย