[14 เม.ย. 64] เขตสุขภาพที่ 10 ประชุมคณะกรรมการวัคซีน covid-19 เร่งสร้างความปลอดภัยพี่น้องชาวเขตสุขภาพที่ 10

วันที่ 14 เมษายน 2564

นายแพทย์ภูรีวรรธน์ โชคเกิด สาธารณสุขนิเทศก์ เขต​สุขภาพ​ที่​ 10​ พร้อมด้วยนางสาวจงกลณี จริยานุวัฒน์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงเขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการ บริหารจัดการวัคซีนcovid – 19 เพื่อเร่งรัดสร้างความปลอดภัย ให้กับพี่น้องประชาชนชาวเขตสุขภาพที่ 10 ประเด็นสำคัญคือจัดทำโครงสร้างคณะกรรม การบริหารจัดการวัคซีน, การสรุปผลการดำเนินงานฉีดวัคซีน sinovac ล้อตที่ 1 และการวางแผนเตรียมความพร้อมในการฉีดวัคซีนล็อตที่ 2 โดยมีมติร่วมกัน กำหนดฉีดวัคซีนให้แล้วเสร็จภายใน 28-30 เมษายน 2564 นี้ ทั้งนี้ได้มอบหมายให้นายแพทย์ปฐมพงษ์ ปรุโปร่ง รองแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานคณะกรรมการบริหารวัคซีนเขตสุขภาพที่ 10