[14 เม.ย. 64] เขตสุขภาพที่ 10 ประชุมคณะกรรมการ pm ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19)

วันที่ 14 เมษายน 2564

นายแพทย์ทวี​ศิลป์​ วิษณุ​โยธิน​ ผู้​ตรวจราชการ​กระทรวง​สาธารณสุข​ เขต​สุขภาพ​ที่​ 10​ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการ pm (projct maneger) ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) เขตสุขภาพที่ 10 ครั้งที่ 5/2564 ผ่าน Video Conference
ประเด็นสำคัญ การกำหนดยุทธศาสตร์ การดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคระดับเขตฯ จังหวัด, การติดตามระบบคัดกรอง และส่งตัวอย่างตรวจวินิจฉัย, การกำหนดฉีดวัคซีน sinovac โด้สที่ 1 โดยให้เพิ่มสัดส่วน บุคลากรทางการแพทย์มากขึ้น และให้ครบ 100% ภายในวันที่ 20 เมษายน 2564 (เป้าหมาย มุกดาหา ร 5,000 อุบลฯ 2,200 ศรีสะเกษ 2,000 ยโสธร 1,800 และอำนาจฯ 1,800) โดยจังหวัดที่ฉีดครบ 100%แล้วคือจังหวัดมุกดาหาร รวมทั้งประเด็นสำคัญอีกคือการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณการระบาด และการเร่งเตรียม เตียงสนามรองรับผู้ป่วยในทุกจังหวัด