[12 เม.ย. 64] เขตสุขภาพที่ 10 ประชุม VDO Conference ระดมทีมและทรัพยากร สู้ภัยโควิด

วันที่ 12 เมษายน 2564

นายแพทย์ทวี​ศิลป์​ วิษณุ​โยธิน​ ผู้​ตรวจราชการ​กระทรวง​สาธารณสุข​เขต​สุขภาพ​ที่​ 10​ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการ pm : projct manege ) ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) เขตสุขภาพที่ 10 ครั้งที่ 4/2564 ผ่าน Video Conference เพื่อกำหนดมาตรการ สำคัญในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรค และแผนการดำเนินการฉีดวัคซีนในกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด รวมทั้งการบริหารจัดการทรัพยากรด้านอื่นๆ โดยมี ผู้บริหารระดับเขตระดับจังหวัด ทุกจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 10 เข้าร่วมประชุมและนำเสนอสถานการณ์และมาตรการการควบคุมโรค ภายใต้การสนับสนุนแนะนำของศูนย์วิชาการต่างๆในเขตสุขภาพที่ 10 เพื่อดูแลสุขภาพประชาชนให้ปลอดภัยจากภาวะวิกฤตในครั้งนี้
กำหนดการประชุมครั้งต่อไปในวันที่ 14 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.