[10 เม.ย. 64] เขตสุขภาพที่ 10 ตรวจเยี่ยมเพื่อเตรียมความพร้อมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564

วันที่ 10 เมษายน 2564

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10 มอบหมายให้ ร้อยเอก นายแพทย์ภูรีวรรธน์ โชคเกิด สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10 พร้อมด้วยนพ.ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร และคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 ตรวจเยี่ยมเพื่อเตรียมความพร้อมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 ดังนี้
1 ความพร้อมของห้อง ER
2 การเตรียมความพร้อมของรถ Ambulance
3 ระบบส่งต่อผู้ป่วย
4 การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินในสถานการณ์ COVID-19

ณ รพ.ยโสธร ด่านเทศบาลตำบลตาดทอง รพ.สต.บ้านนิคม อ.ป่าติ้ว จุดบริการประชาชนอำเภอป่าติ้ว และโรงพยาบาลป่าติ่ว