[7 เม.ย. 64] พิธีลงนามข้อตกลงให้บริการตามนโยบายยกระดับบัตรทอง

วันที่ 7 เมษายน 2564

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10 มอบหมายให้ ร้อยเอก นายแพทย์ภูรีวรรธน์ โชคเกิด สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10 ร่วมพิธีลงนาม MOU ยกระดับบัตรทอง “บัตรทองรักษาทุกที่ เขตสุขภาพที่ 10” และร่วมแถลงข่าว ชมนิทรรศการ ร่วมกับผู้บริหารสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ผู้บริหารในเขตสุขภาพที่ 10 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี