[5 เม.ย. 64] ประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

วันที่ 5 เมษายน 2564

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับเขต เขต10 อุบลราชธานี

พร้อมด้วย ทต.วุฒิชัย ลำดวน ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 10 อุบลราชธานี นายแพทย์สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร ผู้อำนวยการสำงานเขตสุขภาพที่ 10 ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง

สาระสำคัญของการประชุมในวันนี้ คือ เรื่องการดำเนินการวัคซีนไข้หวัดใหญ่เชิงรุก เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่จองเข้ารับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ และกำกับติดตามให้ได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามแผนครบถ้วนตามเป้าหมายที่กำหนด รวมทั้ง การจัดบริการวัคซีนโควิด 19 ตามแผนและเป้าหมายที่กำหนดและให้บูรณาการการฉีดร่วมกับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ และการดำเนินการตามนโยบายบัตรทองไปรักษาที่ไหนก็ได้ที่พร้อม เฉพาะเขตสุขภาพที่ 10 และขยายไปเขตภาคอีสาน (เขต 7,8,9,10) และพิธีลงนาม Kick off นโยบายยกระดับบัตรทอง “บัตรทองรักษาทุกที่ มุกศรีโสธรเจริญราชธานี เขต10” ณ ห้องประชุมโรงแรมสุนีย์แกรนด์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี