[26 มี.ค. 64] ผู้ตรวจราชการแสดงความยินดีกับนักศึกษาแพทย์ รุ่นที่ 13 รพ. สรรพสิทธิประสงค์

วันที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น.

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธินผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานในพิธี ปัจฉิมนิเทศ และแสดงความยินดีกับนักศึกษาแพทย์ รุ่นที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 40 คน พร้อมด้วย นพ.ภูรีวรรธน์ โชคเกิด สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10 นพ.พิทักษ์พงษ์ จันทร์แดง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติ กล่าวปัจฉิมนิเทศแสดงความยินดีกับน้องแพทย์ และญาติๆ ที่มาร่วมงาน ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี