[23 มี.ค. 64] พิธีทำบุญครบรอบ 1 ปี สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

วันที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 06.30 น.

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10, ร้อยเอกนายแพทย์ภูรีวรรธน์ โชคเกิด สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10, นางสาวจงกลนี จริยานุวัฒน์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ,นายแพทย์สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่

ร่วมทำบุญตักบาตรเพื่อเป็นศิริมงคล เนื่องในโอกาสครบรอบ 1 ปี สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 ย้ายสถานที่ปฏิบัติงานมายัง เลขที่ 900 หมู่ 2 ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

รูปภาพเพิ่มเติม