[10-12 มี.ค. 64] ตรวจราชการกรณีปกติรอบแรก ปีงบประมาณ 2564 จ.ศรีสะเกษ

วันที่ 10-12 มีนาคม 2564

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตราวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10 พร้อมด้วย ร้อยเอก นายแพทย์ภูรีวรรธน์ โชคเกิด สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10 และนางสาวจงกลนี จริยานุวัฒน์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง พร้อมคณะผู้นิเทศ ลงพื้นที่ตรวจราชการ จังหวัดยโสธร ระหว่างวันที่ 10-12 มีนาคม 2564

โดยมีประเด็นการตรวจราชการ ประกอบด้วย

  1. Agenda based ประกอบด้วย โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์, กัญชาทางการแพทย์ และระบบสุขภาพปฐมภูมิ
  2. Functional based ประกอบด้วย สุขภาพกลุ่มวัย, ลอดแออัด ลดรอคอย ลดป่วย ลดตาย และระบบธรรมาภิบาล
  3. Area based ประกอบด้วย Innovative Health Care และปัญหาสำคัญของพื้นที่ (OVCCA, อุบัติเหตุ และพัฒนาการเด็กและจิตเวชเด็ก)

การตรวจราชการในครั้งนี้ ผู้บริหารและคณะผู้นิเทศได้ลงพื้นที่รับฟังการบรรยายและตรวจเยี่ยมหน่วยบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ,โรงพยาบาลศรีสะเกษ พร้อมเยี่ยมเสริมพลังใจ อสม. บ้านนาตราว อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ, ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงาน เครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลภูสิงห์, Kick Off Street Food Good Health ณ​ ตลาดต้องชม​ ตลาดโต้รุ่งอาหารปลอดภัย อ.ขุขันธ์​ จ.ศรีสะเกษ, เยี่ยมด่านพรมแดนช่องสะงำ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ และติดตามงานตามนโยบายผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (PA) จังหวัดศรีสะเกษ

ในการนี้ นายแพทย์พิเชษฐ พืดขุนทด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ, นายแพทย์ชลวิทย์ หลาวทอง, คณะผู้บริหาร และคณะเจ้าหน้าที่ จังหวัดศรีสะเกษ ให้การต้อนรับและร่วมลงพื้นที่ในการตรวจราชการในครั้งนี้

รูปภาพเพิ่มเติม :