[3-5 มี.ค. 64] ตรวจราชการกรณีปกติรอบแรก ปีงบประมาณ 2564 จ.ยโสธร

วันที่ 3-5 มีนาคม 2564

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตราวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10 พร้อมด้วย ร้อยเอก นายแพทย์ภูรีวรรธน์ โชคเกิด สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10 และนางสาวจงกลนี จริยานุวัฒน์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง พร้อมคณะผู้นิเทศ ลงพื้นที่ตรวจราชการ จังหวัดยโสธร ระหว่างวันที่ 3-5 มีนาคม 2564

โดยมีประเด็นการตรวจราชการ ประกอบด้วย

  1. Agenda based ประกอบด้วย โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์, กัญชาทางการแพทย์ และระบบสุขภาพปฐมภูมิ
  2. Functional based ประกอบด้วย สุขภาพกลุ่มวัย, ลอดแออัด ลดรอคอย ลดป่วย ลดตาย และระบบธรรมาภิบาล
  3. Area based ประกอบด้วย Innovative Health Care และปัญหาสำคัญของพื้นที่ (OVCCA, อุบัติเหตุ และพัฒนาการเด็กและจิตเวชเด็ก)

การตรวจราชการในครั้งนี้ ผู้บริหารและคณะผู้นิเทศได้ลงพื้นที่รับฟังการบรรยายและตรวจเยี่ยมหน่วยบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ,โรงพยาบาลยโสธร พร้อมเยี่ยมเสริมพลังใจ ศูนย์เด็กเล็กบ้านคำฮี อ.เมือง จ.ยโสธร , รพ.สต.คำฮี อ.เมืองยโสธร จังหวัดยโสธร, เยี่ยมพื้นที่เรือนจำจังหวัดยโสธร และติดตามงานตามนโยบายผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (PA) จังหวัดยโสธร

ในการนี้ นายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร, นายแพทย์สมศักดิ์ เชาว์ศิริกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยโสธร คณะผู้บริหาร และคณะเจ้าหน้าที่ จังหวัดยโสธร ให้การต้อนรับและร่วมลงพื้นที่ในการตรวจราชการในครั้งนี้

รูปภาพเพิ่มเติม :