[24 ก.พ. 64] จ.มุกดาหาร โชว์อาหารปลอดภัยริมบาทวิถี Kick off Street Food Good Health

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 18.00 น.

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานในพิธีเปิดรณรงค์ Kick Off Street Food Good Health ป้องกัน COVID-19 กล่าวต้อนรับโดย นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย นายแพทย์ปกรณ์ ตุงคะเสรีรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี และคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ พร้อมเครือข่ายสาธารณสุขจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร และคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบางทรายใหญ่

โดยได้มอบนโยบายมาตรการป้องกัน COVID-19 โดยใช้มาตรการ 3 สร้าง ได้แก่
1) สร้างมาตรฐาน โดยจัดให้มีสถานที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ เคร่งครัด
2) สร้างความปลอดภัย ด้วยการคัดสรรวัตถุดิบในการปรุงประกอบอาหารที่ดีมีคุณภาพ และปรุงสุกในครัว ที่ถูกสุขลักษณะ มีภาชนะสะอาด 3) สร้างความมั่นใจ มีสัญลักษณ์การรับรองมาตรฐาน Clean Food Good Taste และมาตรฐาน SHA

หลังจากพิธีเปิด ได้ตรวจเยี่ยมชมตลาด มอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเยี่ยมเสริมพลังให้กำลังใจผู้ประกอบการ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับ แม่ค้า พ่อค้า ในบริเวณตลาดโต้รุ่งและประชาชนที่มาใช้บริการร้านอาหารวิถีใหม่ สะอาด ปลอดภัย ไล่โควิด-19 ณ ตลาดต้องชมถนนคนเดินลานสนุก(Walking Street) ริมสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร