[23 ก.พ. 64] ประชุม Core team วิจัยผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 10 รุ่นที่ 1 (จ.อุบลราชธานี และยโสธร)

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น.

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10 มอบหมายให้ นายแพทย์สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี/ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ระบบสุขภาพชุมชนสู่ระบบบริการสุขภาพอย่างไร้รอย ต่อสำหรับผู้สูงอายุ กลุ่มเสี่ยง STROKE, STEMI, Hip Fracture บูรณาการ ในเขตสุขภาพที่ 10 รุ่นที่ 1 จ.อุบลราชธานี และยโสธร

กล่าวรายงานโดยนางประชุมพร กวีกรณ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร/ประธาน PM ผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 10 เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ พื้นที่นำร่อง จังหวัดอุบลราชธานี (วารินชำราบ) และจังหวัดยโสธร(เมือง) รวม 60 คน โดยมี นางพรทิพย์ วัชรดิลก เป็นหัวหน้าทีมวิทยากรและทีมวิจัย พร้อมคณะ ณ ห้องประชุม โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี