ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข จัดกิจกรรมรณรงค์ต้านภัย COVID-19

วันที่ 6 มีนาคม 2563เวลา 10.00 น.

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่10 และโฆษกกระทรวงสาธารณสุข กล่าวรายงานในพิธีเปิดกิจกรรม “ร่วมมือ ร่วมใจ ป้องกันCOVID-19” โดยมี ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน กิจกรรมภายในงานมีการสอนการทำหน้ากากผ้า กิจกรรมสาธิตการทำเจลแอลกอฮอล์ กิจกรรมสอนการทำความสะอาดและการล้างมือที่ถูกวิํธี ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 กรุงเทพมหานคร